Nyligt opdateret dansk radonkort

Hvis du er bosiddende i Danmark, har du måske allerede hørt om det nyligt opdaterede danske radonkort. Radonkortet viser, hvor meget radon der er i luften på tværs af forskellige regioner i Danmark. Radon er en naturligt forekommende gas, der kan være sundhedsskadelig, hvis den siver ind i dit hjem. At vide, hvilke områder i Danmark, der er mere udsat for høje niveauer af radon, kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om, hvor du bor og arbejder.

Hvad er Radon?

Radon er en lugtfri, farveløs gas, der kommer fra den naturlige nedbrydning af uran i jord og klipper. Det kommer ind i boliger gennem revner i vægge og gulve, samt huller omkring rør eller andre åbninger. Mens det meste udendørs luft har relativt lave niveauer af radon, kan gassen bygge op til farlige niveauer inde i boliger og andre lukkede rum. Langvarig eksponering for høje niveauer af radon kan føre til lungekræft og andre sygdomme.

Det danske radonkort

For at beskytte sine borgere mod overdreven eksponering for radon, opdaterer Danmark løbende sit nationale radonkort med data fra målinger foretaget over hele landet hvert tredje år siden 1995. Årets version af kortet viser, at nogle områder indeholder højere niveauer af radon end hidtil antaget – især i Østjylland og på dele af Fyn, hvor mere end 25 % af alle bygninger overskrider den anbefalede grænse for indendørs luftkoncentrationer (200 Bq/m3).

Hvad betyder dette for mig?

Hvis du bor eller arbejder i et område, der på kortet er vist med et højt niveau af radon, er det vigtigt, at du tager skridt til at reducere din eksponering for denne farlige gas ved at forsegle eventuelle revner eller åbninger, hvor den kan trænge ind i dit hjem eller arbejdsplads. Overvej desuden at få lavet en indendørs luftkvalitetstest, så du kan afgøre, om dit miljø indeholder usikre mængder af udstrålende partikler som bly eller asbest, som også kan være skadeligt for dit helbred over tid. Du kan klikke på linket her, for at få mere information. 

Konklusion

Det nyligt opdaterede danske radonkort giver værdifuld information om, hvilke regioner der er i risiko for forhøjede niveauer af denne potentielt farlige gas. At vide, hvilke områder der er mere tilbøjelige til at have højere koncentrationer, kan hjælpe beboerne med at træffe informerede beslutninger om deres leve- eller arbejdsmiljø og tage skridt til at beskytte sig selv mod længerevarende eksponering, hvis det er nødvendigt. Ved at forstå, hvilke risici der følger med at bo i bestemte områder, kan folk forblive sikre, mens de stadig nyder alt, hvad Danmark har at byde på!