El-ladestandere kan øge din lejepris, hvis din erhvervsbygning lever op til visse krav

Tilbage i slutningen af 2019 vedtog Folketinget en ændring i Byggeloven, som gør at der nu kan stilles nogle krav til erhvervsejendomme i forhold til etablering af el-ladestandere ved bygningerne. Dette tiltag laves for at gøre elbiler endnu mere attraktive i fremtiden.

Som udlejer af en erhvervsejendom kan det kræves, at du installerer en el-ladestander, hvis visse punkter er opfyldt. Dette er uanset om lejerne ønsker en el-ladestander eller ikke har efterspurgt dette.

Ændringen i loven gælder bygninger, som har 20 parkeringspladser eller mere. Ved ombygninger eller nye byggerier gælder det, hvis man har mere end 10 parkeringspladser, for at være omfattet af den vedtagne lov.

Det er ifølge Lejelovens § 58, at en etablering af en el-ladestander ved en udlejning kan give ret til at øge lejens pris.

Hvis din erhvervsejendom til udlejning kan leve op til ovenstående kriterier, kan du være omfattet af ændringen i lovgivningen.

Det kan være, at den virksomhed, der lejer sig ind i dine erhvervslokaler, ikke har haft et ønske om at der bliver installeret el-ladestandere, fordi der måske ikke er nogle af medarbejderne, der kører i elbil. Men, som tidligere nævnt, kan det fortsat være et krav, at du får etableret det, for at lave op til lovgivningen.
Eftersom flere og flere får elbiler, kan der en dag være en medarbejder hos lejerne, som får brug for en el-ladestander i løbet af en arbejdsdag.

Der kan være nogle krav til installationen, ligesom du måske efterspørger den korrekte måde at lave en installation på. Men den tekniske del vil vi ikke komme nærmere ind på i denne artikel.

Mange tankstationer rundt omkring i landet begynder også at etablere el-ladestandere, så det bliver mere udbredt og lettere tilgængeligt.

Fokus på grøn omstilling bliver større og større og dette er et af mange tiltag.

Grøn omstilling og en bæredygtig fremtid er blevet et emne, som kommer mere og mere i fokus og har i de seneste år været et emne til debat både for politikere, interessenter og for andre.
Elbilmarkedet har været en meget stor del af denne samtale om grøn omstilling, når der har været snak om at udforske og finde nye muligheder og nye veje for optimering af bæredygtighed og den grønne omstilling.

I Danmark er vi et foregangsland når det kommer til grøn omstilling generelt og den danske befolkning er med langt fremme når det handler om elbiler. Det er netop en af grundene til, at denne ændring i lovgivningen har haft så stor fokus.

Fokus vil i fremtiden ikke kun være på personbiler. Der vil også i fremtiden være fokus på lastbiler og varebiler. Her vil der være størst fokus på at bilerne vil være CO2 neutrale. Dette vil være et stort fokus som en del af den grønne omstilling.

Grøn omstilling kan i grove træk defineres som de tiltag, som kan være med til at begrænse følgerne af den globale opvarmning.