Isolering og efterisolering af din bolig

Som Boligejer er der hele tiden ting der skal vedligeholdes på ens hjem. Der er de visuelle ting ved boligen, som vi ser og derfor hele tiden bliver mindet om. Det kan være malearbejde, pleje af Træværk eller facaderenovering. Men ofte glemmer man at tænke på de usynlige vedligeholdelsesting på ens hjem, nemlig boligens isolering.

Det mest synlige tegn på at isoleringen skal tjekkes efter, kommer til udtryk på den årlige opgørelse af varmeregnskabet. Hvis den bliver ved med at stige, er det en klar indikator på at der skal handles og tages aktion.

Men i virkeligheden ville det nok gavne alle parter, hvis man fik tjekket isoleringen efter, og handlet inden det nåede så vidt.

Hos Din Bolig Arkitekt kan vi hjælpe dig med at optimere din bolig.

Der er forskellige former for isolering, og det vi skal starte med at kigge på, er metoden. Skal isoleringen foretages indvendig, eller udvendig, er der tale om hulmursisolering?

Så lad os dykke lidt ned i begreberne.

Indvendig isolering er i ordets bogstavelige forstand, isolering som bliver foretaget indefra. Her er der tale om isolering af vægge, ved f.eks. at påsætte nye vægge i boligen, hvor der isoleres imellem lagene. Er

væggene bygget op med isolering i forvejen, kan der være tale om at udskifte den nuværende isolering.

Udvendig isolering handler dybest set om selve boligens facade eller tag. Man opbygger hele boligens yderfacade ved at påføre et nyt lag, som derefter pudses op og males til det indtryk som boligejeren ønsker. Eller man foretager en udskiftning af taget, og her kunne man med fordel se på muligheden for at få stråtag, da det ikke alene er mere Co2 venligt, men også isolerer boligen, i modsætning til et almindeligt tegltag.

Hulmursisolering er kun muligt i huse der er opført i 1980’erne eller senere, da man i byggeri forud for denne tid, ikke byggede med hulmur. Isoleringen i hulmuren vil med tiden falde sammen, og det er derfor vigtigt at få din håndværker til at tjekke op på hvordan isoleringen har det.

Som alt andet håndværk anbefaler vi at du får professionelt hjælp til at udføre dine isoleringsopgaver.

De mest sete fejl ved hjemmegjort arbejde, er råd og skimmelsvamp, samt at isolering ikke er lagt korrekt, og boligen derfor stadig ikke er tæt.

Kontakt Din Bolig Arkitekt hvis du skal have renoveret, bygget nyt, bygget til eller bare optimeret din eksisterende bolig, og tal med os om dine muligheder, for at få lavet et isoleringstjek i dit hjem.